KONSULTANTSKE USLUGE

Kao agencija koja shvata značaj poslovne dokumentacije i poslovanja prema standardima kvaliteta, sistemu menadžmenta i dr. vršimo usluge konsaltinga, obuke i pripreme firmi za akreditaciju u skladu sa SRPS ISO/IEC.

O STANDARDU SRPS ISO/IEC 17020

SRPS ISO/IEC 17020 Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje

Ovaj standard je izrađen sa ciljem da se promoviše poverenje u tela koja sprovode kontrolisanje.

Kontrolna tela sprovode ocenjivanja za privatne klijente, svoje matične organizacije ili organe vlasti sa ciljem da se pruže informacije o usaglašenosti predmeta koji se kontrolišu sa propisima, standardima, specifikacijama, šemama za kontrolisanje ili ugovorima.

Kategorizacija kontrolnih tela kao tipova A, B ili C u osnovi je mera njihove nezavisnosti.

Dokazana nezavisnost kontrolnog tela može da ojača poverenje klijenata kontrolnog tela u sposobnost tela da nepristrasno obavljaju poslove kontrolisanja.

O STANDARDU SRPS ISO/IEC 17025

SRPS ISO/IEC 17025 Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje

Оvaj standard je izrađen sa ciljem promovisanja poverenja u rad laboratorija. Istim su obuhvaćeni zahtevi za laboratorije koji im omogućavaju da pokažu da rade kompetentno i da mogu da daju validne rezultate. Laboratorije koje su usaglašene sa ovim standardom takođe će raditi, u opštem smislu, u skladu sa principima standarda ISO 9001.

Dobijanjem Sertifikata o akreditaciji, laboratorija ili kontrolna organizacija je u svakom trenutku u mogućnosti da svoje klijente uveri da su rezultati ispitivanja / etaloniranja / kontrolisanja koje je sprovela pouzdani, a samo ispitivanje / etaloniranje / kontrolisanje sprovedeno nepristrasno na dokazano kompetentan način.

PRIPREME ZA AKREDITACIJU

U okviru priprema za akreditaciju organizacije, prema predmetnim standardima, SRPS ISO/IEC 17020 i SRPS ISO/IEC 17025, naši konsultanti mogu da pruže sledeće usluge:

Tumačenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17020 i SRPS ISO/IEC 17025

Ispravno tumačenje standarda je preduslov za najbolje odgovore na zahteve standarda i izradu dokumentacije kao okosnice sistema kvaliteta.

 

Pomoć u definisanju organizacije rada

Izrada opštih pravnih akata na kojima se zasniva nadgradnja svih odgovora na zahteve standarda i upravljanje celokupnim biznisom važan je segment u izradi dokumentacije sistema menadžmenta kvaliteta.

 

Učešće u formiranju dokumenata zahtevanih prijavom za akreditaciju i popunjavanje iste

Organizacijama je neophodna podrška osposobljenih i kompetentnih konsultanata u ispravnom odgovoru na zahteve od strane ATS-a pri popunjavanju prijave za akreditaciju i izrade dokumentacije koja se prijavom za akreditaciju zahteva.

 

Izradu poslovnika o kvalitetu, procedura, uputstava i obrazaca u skladu sa zahtevima standarda, SRPS ISO/IEC 17020 i SRPS ISO/IEC 17025

Svi odgovori na zahteve standarda su sublimirani u poslovnik o kvalitetu i kao takav on mora biti najbolje izrađen akt u kontrolnom telu ili laboratoriji, a kruna aktivnosti kontrolisanja i ispitivanja su dobro formulisane procedure, uputstva i obrasci.

 

Obuku zaposlenih za rad u skladu sa zahtevima standarda, SRPS ISO/IEC 17020 i SRPS ISO/IEC 17025

Naše učešće je neophodno u izradi dokumentacije za obuku osoblja, koja uvek mora da prati zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17020 i SRPS ISO/IEC 17025 , bilo da se radi o poslovima kontrolisanja ili ispitivanja.

 

Praćenja efektivnosti implementiranog sistema menadžmenta

Prvi prepoznatljivi rezultati dobro izrađene dokumentacije ogledaju se u preispitivanju zahteva prijave za akreditaciju od strane ATS-a, a kroz to i valjanost izrađene dokumentacije kao prvog koraka ka sertifikatu i dobijanju simbola akreditacije od strane ATS-a.

 

Pomoć u aktivnostima koje se odnose na identifikovane neusaglašenosti u sistemu (analiza uzroka neusaglašenosti, predlog korektivnih mera

U ovoj fazi smo već uveliko prepoznali zahteve standarda i našu dokumentaciju formirali kao podlogu za uspešno kontrolisanje ili ispitivanje, tako da je ovo faza kada su nam samo delovi zahteva standarda ostali delimično nejasni. Tu smo da vas naučimo kako da izanalizirate uzroke nastanka neusaglašenosti, predložimo korektivne mere kako se isti ne bi ponovili i da neusaglašenosti uspešno otklonimo.

 

Pomoć u izradi ili izrada obaveznih zapisa koji se odnose na funkcionisanje sistema menadžmenta

Sprovođenje internih provera sistema menadžmenta

REFERENC LISTA

SRPS ISO/IEC 17020

 • AD VAGAR FUTOG – (Futog)
 • KONTROLA MERA I MERILA – (Novi Sad)
 • LIBELA ELSI NS DOO – (Novi Sad)
 • ELBING DOO – (Novi Sad)
 • BEZBEDNOST NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA DOO – (Senta)
 • NEO INŽENJERING DOO – (Novi Sad)
 • VAGAR MILAN DOO – (Sombor)
 • DOO PLAMEN 014 – (Valjevo)
 • VATROSPAS DOO – (Petrovaradin)
 • VSS CONTROL DOO – (Novi Sad)
 • VULKAN INŽENJERING DOO NOVI SAD – (Novi Sad)
 • DOO METRON, NOVI SAD – (Novi Sad)
 • KONTROLA VAGA DOO NOVI SAD – (Novi Sad)
 • JEKIĆ KONTROL DOO TRNAVA – (Čačak, Trnava)
 • BOS PROJEKT DOO – (Valjevo)
 • VAGA-BETA LAB DOO – (Niš)
 • ELEKTROMONT – ILT DOO – (Beograd, Surčin)
 • VATRO-AS DOO – (Valjevo)
 • INSLAB DOO BEOGRAD – (NOVI BEOGRAD)
 • VATRO-PREVENT DOO – (ČAČAK)
 • FITIŠ-JU DOO SUBOTICA – (SUBOTICA)

SRPS ISO/IEC 17025

 • AD VAGAR FUTOG – (Futog)
 • Š & P Timex DOO – (Novi Sad)
 • DOO RESPIRATOR – (Sremska Kamenica)
 • VAGAR – ZAS DOO – (Novi Sad)
 • HIDROZAVOD DTD AD NOVI SAD – (Novi Sad)
 • ENERGOREMONT DOO – (Beograd)
 • VULKAN INŽENJERING DOO NOVI SAD – (Novi Sad)
 • NHV-INŽENJERING DOO – (Valjevo)
 • ZAŠTITA DOO SREMSKA MITROVICA – (Sremska Mitrovica)
 • FRAGMAT S DOO – (Šid)

LICENCE I SERTIFIKATI

Interni proveravač za kontrolna tela

Interni proveravač za laboratorije

Interni proveravač sistema menadžmenta

Interni proveravač za kontrolna tela

Kontakt
Adresa

Hopovska 19
21206 Stari Ledinci, Novi Sad, Srbija

Telefoni

Zoran Stanojević: +381 (0)65 9 500 229

Miroslav Stanojević: +381 (0)65 88 56 243

E-mail

office(at)konterasoft.com

Radno vreme

Ponedeljak-Petak: 9:00 – 17:00
Subota i nedelja: neradni